Sözlükte "büyük önerme" ne demek?

1. Tasımın öncüllerinden büyük olanı, majörbüyük önerme

Büyük önerme kelimesinin ingilizcesi

major